09.01.2020

Pałac Mała Wieś - Mała Wieś 40 Belsk Duży

Jakie problemy agrotechniczne pojawiły się na plantacjach borówki? Jak je rozwiązać?

Jak wprowadzić precyzyjne nawadnianie borówki?

Jak planować fertygację borówki?

Jakie zagrożenia w glebie pojawiają się na plantacjach borówki?

Jak dobrać materiał szkółkarci do nasadzeń towarowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze roślin?

Jakie są trendy odmianowe borówki?

Pozostało tylko

-71

miejsc!

Sponsor główny

Sponsorzy

Partnerzy Medialni

Parnerzy Merytoryczni

Program

10:00 – Rozpoczęcie Kongresu

Najczęściej występujące problemy agrotechniczne na plantacjach borówki w sezonie `19 i praktyczne sposoby ich rozwiązania

Tomasz Domański

Precyzyjne nawadnianie i fertygacja borówki

Prof. Waldemar Treder

Agrofagi odglebowe zagrażające plantacjom borówki

dr Tomasz Krupa

Jakość materiału szkółkarskiego do nasadzeń towarowych, na co zwrócić uwagę?

Tomasz Sobczak – 4BERRY

Trendy odmianowe

dr Tomasz Krupa

Prelegenci

Prof. Waldemar Treder

IO Skierniewice

Tomasz Sobczak

4BERRY

Tomasz Domański

Agrosimex

dr Tomasz Krupa

SGGW

Zgłoś udział

Zapisz się już teraz i weź udział w konferencji

Administratorem danych osobowych jest Agrosimex sp. z o.o. Dane będą przetwarzane w związku z rejestracją na konferencję sadowniczą. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i prawach, jak również o zasadach wykorzystania wizerunku uczestników konferencji dostępne jest w: Zasady ochrony danych i wykorzystania wizerunku